Arvot

Perhe, läheiset, rakkaus, terveys, luonto, elämänmyönteisyys, tasapaino

Arvot jotka johtavat tavoitteitani

Sinnikkyys eli sisu on erityisesti meille suomalaisille tuttu elämänarvo. Sinnikkyys tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että periksi ei anneta vastoinkäymisissä eikä vaikeissakaan tilanteissa. Sinnikkyys on pitkäjänteisyyttä.

Rohkeus - uudenlaisten toimintatapojen etsiminen ja omaksuminen on kaikille mielekästä. Rohkeuden avulla voidaan oppia uutta, kehittyä ja kasvaa niin ihmisinä kuin yrityksinäkin. Se avaa ovia tulevaisuuteen. Ollaan luovia, eikä silloin kukaan jää polkemaan paikoilleen.

Tarkoitus -Työn tarkoituksen käsittäminen on hyvän työelämän arvoista keskeisin. Se on voima, joka kokoaa muut arvot yhteen ja luo niille toimintaympäristön. Työn tarkoituksen ymmärtäminen on yksi motivaation tärkeimpiä lähteitä. Kun työllä on tarkoitus, se on tekijälleen myös innostavaa ja palkitsevaa.

Tavoitteet

Kodinomainen harrastetalli, jossa keskeisessä asemassa terveet, hyvinvoivat hevoset sekä ihmiset.

Tarjota laadukasta opetusta ja hyvää asiakaspalvelua.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/treenaten.kotisivukone.com/maesaavajaerika

Menestyksen resepti

Haluaisitko minulta reseptin menestymiseen? Se on aivan yksinkertainen, ihan totta. Tuplaa epäonnistumisiesi määrä..

Pidät epäonnistumista menestyksen vihollisena. Mutta asia ei ole lainkaan niin. Voit masentua epäonnistumisesta - tai voit oppia siitä. Käy siis eteenpäin ja tee virheitä. Tee kaikki mihin vain pystyt. Ota nimittäin huomioon, että juuri niistä löytyy menestys. Se löytyy epäonnistumisen toiselta puolelta.

-Thomas J. Watson