Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat
erityistä tukea. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta keskittyy lapsen ja hevosen väliseen kommunikointiin ja sillä on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia mm. käytöshäiriöihin, itsetuntoon ja vuorovaikutustaitoihin.

Toiminta voidaan aloittaa yksilökäynnillä ja jatkaa pienryhmätoiminnassa. Tällöin läsnä on asiakas, hevonen ja ohjaaja.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tavoittelee onnistumisia, positiivisia
kokemuksia ja mielialan kohottamista. Näin voidaan vahvistaa asiakkaan
identiteettiä. Talliyhteisö on tiivis ja kokemus kuulumisesta yhteisöön
on usein voimistava kokemus. Ehkäisemme toiminnallamme syrjäytymisestä
ja autamme lasta, nuorta ja aikuista saamaan tunteen omasta
pärjäämisestään.

sos.ped. toiminta on tarkoitettu:


*kaikenikäisille tukea tarvitseville aikuisille

*lapsille ja nuorille

*syrjäytymisvaarassa oleville ja koulupudokkaille

*lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi

*kehitysvammaisille

*sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi


Toiminnalla tuetaan ja kehitetään mm.

*sosiaalisia taitoja
*vuorovaikutustaitoja
*itsetuntoa
*tunneilmaisua
*toiminnanohjausta
*itsesäätelyä
*keskittymiskykyä
*rauhoittumista ja rentoutumista
*rajoihin asettumista
*vastuuntuntoa
*kielellisiä taito ja kehonhallintaa

Sosiaalinen hevostoiminta käytännössä:

Jakson alussa asetamme toiminnalle tavoitteet, joiden onnistumista seurataan
päiväkirjalla. Päiväkirjaan kirjataan tavoitteet, menetelmät (asiakas
osallistuu näiden suunnitteluun) ja onnistumiset. Otamme myös jakson
aikana valokuvia, jotka liitetään päiväkirjaan.

Kaikki alkaa tutustumisesta hevoseen ja sen käyttäytymiseen hoitamalla sitä.
Harjoittelemme käsittelyä monipuolisesti, muun muassa taluttamalla,
laittamalla varusteet, ratsastamalla, ohjasajamalla ja
agility-tehtävillä. Teemme myös tallitöitä, kuten ruokintaa, siivousta
ja vesien laittamista. Myös varusteiden huolto kuuluu tehtäviin.

Jakson aikana keskustelemme omista kokemuksista, onnistumisista ja
epäonnistumisista. Tutkailemme myös hevosen herättämiä tunteita. Islanninhevosemme ovat kaikki lempeitä ja säyseitä.